Arbitration Court

The Arbitration Court was founded in 1949 and was operating attached to the Czechoslovak Chamber of Commerce. In 1980, its name was changed to the Arbitration Court attached to the Czechoslovak Chamber of Commerce and Industry and, finally on 1 January 1995, the court assumed its current name, i.e. the Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic (“Arbitration Court”).

>> Arbitration Clause

Recommended wording of arbitration clauses in contracts

What we arbitrate

Arbitration in the Czech Republic is regulated under Act No. 216/1994 Coll., on Arbitration Proceedings and Enforcement of Arbitral Awards, as amended which took effect on 1 January 1995.

» Commercial disputes

 • international disputes
 • domestic disputes
 • consumer disputes

» Domain disputes

 • .CZ
 • .EU
 • .com, .net, .org, .biz, .info, and other top-level domain names

News

 • 23. 4. 2018

  Článek o doménových sporech

  Dne 10. 4. 2018 uveřejnil elektronický portál Právní prostor článek týkající se projednávání doménových sporů. V článku se pojednává o tříkrokovém testu, na základě kterého jsou práva k doméně posuzována, a také o procedurálních otázkách doménových sporů, které jsou zásadně vedeny online.

  Přečíst si jej můžete zde

 • 13. 4. 2018

  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4461/2017

  Z aktuální judikatury obecných soudů, týkajících se rozhodčího řízení, upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4461/2017:

  „Na právní režim projednání sporu před Rozhodčím soudem nemá vliv to, že rozhodčí doložku Rozhodčí soud v průběhu rozhodčího řízení shledal neplatnou. V souladu se zákonem o rozhodčím řízení v takovém případě rozhodčí řízení končí usnesením o zastavení rozhodčího řízení podle § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a nelze proto souhlasit s argumentací, že na základě neplatné rozhodčí doložky nelze zahájit rozhodčí řízení a že usnesení žalovaného nebylo rozhodnutím, nýbrž pouhým oznámením o nedostatku jeho pravomoci.“

  Celý judikát je k dispozici: zde

Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce and Agricultural Chamber of the Czech Republic

Seat:

Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
Tel +420 222 333 340, Fax: +420 222 333 341
prague@arbcourt.cz

Office hours:

Mon - Thu 9:00 - 15:30 h. | Fri 9:00 - 14:00 h.

Regional Court Branches:

Brno: Kpt. Jaroše 13,
Brno, ZIP 602 00
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, ZIP 306 14
Ostrava: Mojmírovců 41, Mariánské Hory,
Ostrava, ZIP 709 00
Hradec Králové: Krajská hospodářská komora KHK
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce
and the Agricultural Chamber of the Czech Republic

Arbitration in the Czech Republic is governed by the Act. No. 216/1994 Coll., on Arbitration Proceedings and Enforcement of the Arbitral Awards, as amended, that came into force on 1 January 1995. Until the adoption of the above mentioned Act the Act. No. 93/1963 Coll. governed the arbitration proceedings, pursuant to which only international commercial disputes could be subject to arbitration. By adopting a new Act on arbitration the possibility to use these proceedings for deciding disputes outside the courts of law was much reinforced as the current rules of law enable use arbitration for any property disputes, except for the disputes relating to enforcement of decisions and “incidence disputes”, provided that both parties agree thereupon.

>> Recommended wording of arbitration clauses in contracts