Download

Rules of Arbitration Court and Principles governing the costs of arbitral proceedings

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Dodatek_č._1_k_Řádu_RS_-_web_.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
The Rules of the Arbitration Court (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (85 kB)
The Rules of the Arbitration Court governing Domestic Disputes (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (84 kB)
Principles Governing the Costs of Arbitral Proceedings (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (43 kB)
Principles Governing the Costs of Arbitral Proceedings in Domestic Disputes (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (22 kB)
Rules of the Arbitration Court (in effect since 1 July 2012) (in Czech only) pdf (291 kB)
Dodatek č. 1 k Řádu RS (účinný od 1.7.2018) pdf

Statistics

Description of document Link to file
Disputes statistics 2000 - 31/01/2017 pdf (188 kB)

Examples of contracts

Description of document Link to file
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Others

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/AGRObase1707rs2.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_diskusni_klub_LN.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Rozhovor_předsedkyně_Komora_4_20188.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/23_Cdo_4461_2017_-_Rozsudek_NS_ČR_anonymizovaný.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_o_semináři.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_o_Kolegiu_rozhodců.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_o_konferenci_k_CŘS.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/TZ_-_informace_o_konferenci.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/zpravodaj_českých_právníků.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Cooperation agreement between the Arbitration Court and the Austrian Chamber of Commerce (in Czech only) pdf (122 kB)
Statute of the Arbitration Court (in Czech only) doc (52 kB)
Questionnaire doc (89 kB)
Statement of Claim Cover Sheet doc (42 kB)
Directive of the Secretary governing the criteria for applying as arbitrator pdf (245 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (66 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf
Informace diskusní klub LN pdf
Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018 pdf
23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS pdf
Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018 pdf
Informace o Kolegiu rozhodců pdf
Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha pdf
Seminář Ústavu práva módního průmyslu pdf
Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018 pdf