News

18. 4. 2017
Seminář "Strategie módních značek na internetu a sociálních sítích" - podpora RS

Rozhodčí soud se rozhodl poskytnout záštitu dalšímu semináři Ústavu práva módního průmyslu, z.ú., tentokrát zaměřeného na internet a sociální sítě. Rozhodčímu soudu je téma strategie značek na internetu blízké - je úspěšným sudištěm o internetové domény a oblast sporů o domény z oblasti módy je druhá největší (po farmaceutickém průmyslu).
Více informací o semináři naleznete zde: https://goo.gl/yBqcIx

6. 4. 2017
Článek popisující efektivní získání doménového jména

Po 2 letech fungování nového systému řešení sporů o doménu .CZ vyšel článek popisující jednotlivé kroky řízení, jak funguje on-line platforma, na které spor probíhá, a dává užitečné tipy jak efektivně získat doménové jméno, pokud jsou porušována Vaše práva. To vše z pohledu Navrhovatele, resp. jeho právního zástupce. Článek naleznete zde: https://goo.gl/tuyvMo

6. 3. 2017
Konference k rozhodčímu řízení

Dne 16.3.2017, 9-13 hod., se bude v Národní technické knihovně v Praze konat konference "Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování". Na konferenci vystoupí mj. rozhodci a členové předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, např. Mgr. Lukáš Trojan, místopředseda RS či prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., člen předsednictva RS. Více informací naleznete zde: goo.gl/Fu8lkg.

10. 2. 2017
ADR.EU at the ECTA conference

The Czech Arbitration Court will held a presentation not only on domain name disputes at the ECTA conference in Budapest on Friday 30/06/2017 within the panel Arbitration/Mediation 9-11 AM. All information including a programme and registration are available here: http://conference.ecta.org/welcome/

2. 2. 2017
Commentated and categorized .EU decisions, 2nd Edition

After 4 years and more then 200 new decisions on the .EU, the CAC launched the 2nd Edition of the Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes. CAC collaborated on the 2nd Edition with Ass. Proff. Lars Karnøe and his team from August 2016 and the official launch of the Overview 2.0 took place on 26/01/2017 in Prague. We believe that the Overview 2.0 will be helpful in identifying views expressed by CAC Panels and providing decisions which help to put the Panel views in context.
See the online publication: http://bit.ly/2kkrvnI
File to download

2. 2. 2017
The 9th annual Prague Pre-moot

The Czech Arbitration Court invites to the competition in simulated arbitration proceedings taking place on 24-26th March 2017at the Charles University, Faculty of Law and Dentons Europe CS LLP offices. For details please find the invitation enclosed.
File to download

8. 12. 2016
Rozhodčí doložka ve smlouvách o poskytování investičních služeb

Dne 9.11.2016 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek mj. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.3.2016 o tom, že rozhodčí doložku lze platně sjednat ve smlouvách o poskytování investičních služeb i pokud je stranou spotřebitel. Vzhledem k novele zákona o rozhodčím řízení o zákazu spotřebitelských doložek se však rozhodnutí bude aplikovat pouze na smlouvy uzavřené před 1.12.2016. Rozhodnutí naleznete v příloze a na stránkách Nejvyššího soudu.
File to download

1. 12. 2016
Setkání rozhodců

Dne 29.11.2016 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze setkání rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Na setkání vystoupili se svými příspěvky prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., místopředseda Rozhodčího soudu doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., tajemnice Rozhodčího soudu JUDr. Marie Moravcová a rozhodce JUDr. Petr Poledne. Projev paní předsedkyně naleznete v příloze.
File to download

12. 11. 2016
Konec rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách

Dne 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru a jímž se mj. novelizuje zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“). Tato novela zákona o rozhodčím řízení zakazuje sjednání rozhodčích doložek ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli.
Předmětná novela se ovšem týká pouze nově uzavíraných smluv, tedy spotřebitelské smlouvy s rozhodčí doložkou uzavřené do 30. 11. 2016 budou posuzovány podle znění účinného v době uzavření smlouvy. Spory ze spotřebitelských smluv uzavíraných po 1. 12. 2016 však již budou oprávněny rozhodovat výhradně soudy.

2. 11. 2016
Konference ADR

Ve dnech 4. a 5.11.2016 se na právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční mezinárodní konference "Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v České republice". Konferenci pořádá Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR a společností epravo.cz.
Podrobnosti včetně programu konference naleznete zde: http://pravnidovednosti.cz/prostudenty

13. 10. 2016
Ústavní soud k povinnosti mlčenlivosti RS

Ústavní soud dne 21.9.2016 judikoval, že Rozhodčí soud není povinen zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 6 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a má bez předchozího souhlasu stran zasílat na vyžádání obecného soudu rozhodčí spis. Usnesení ÚS o odmítnutí ústavní stížnosti včetně vyznačených relevantních pasáží je ke stažení v příloze.
File to download

19. 9. 2016
Rozhovor s předsedkyní RS prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc.

V zářijovém vydání časopisu Soudce a Bulletin advokacie vyšel rozhovor s předsedkyní Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc. Otázky kladl šéfredaktor časopisu Soudce JUDr. Karel Havlíček. Rozhovor o rozhodčím řízení, Rozhodčím soudu aj. naleznete v příloze.
File to download

24. 8. 2016
1st Fashion Law Conference in Prague

On September 7, 2016, 9 am - 12 am, there will be a first Fashion Law Conference in Prague held under a patronage of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic. The conference is organised by the Czech Fashion Law Association and it will take place during the Mercedes-Benz Prague Fashion Week. More information can be found here: http://www.upmp.cz/udalosti/flc2016

27. 6. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA - Změny ve vedení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR


Praha, 27. června 2016 – Předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR volilo nové vedení.

Novou předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky byla dne 27. 6. 2016 pro nové tříleté období obměněným předsednictvem Rozhodčího soudu zvolena prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Celé znění tiskové zpravy stahujte zde.
File to download

31. 5. 2016
Domain Names Disputes related to .EЮ (.eu in Cyrillic script)

In connection with a possibility to register a domain with .EЮ ending (.eu in Cyrillic script) starting from June 1, 2016, the Czech Arbitration Court, “CAC“, offers to proceed also in domain names disputes related to .EЮ. Administrative proceedings can be held in all 24 official languages of the EU. The discount of EUR 1000 per one Complaint during the year 2016 is here also granted. Complete information including related Rules, FAQ, list of Experts etc. is available here: http://eu.adr.eu/index.php.

22. 2. 2016
Rozhodce JUDr. Bubník uveden do Právnické síně slávy

JUDr. Gerhard Bubník, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, byl uveden do Právnické síně slávy. Toto ocenění uděluje Česká advokátní komora a společnost Epravo.cz za výjimečný celoživotní přínos českému právu. V minulosti na tento pomyslný Olymp českého práva dosáhli např. prof. Eliáš či JUDr. Karel Čermák st., kteří jsou s Rozhodčím soudem taktéž spjati.

9. 2. 2016
Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

Uznání a výkon rozhodčích nálezů ze zahraničí a našich rozhodčích nálezů v zahraničí je upraven v Newyorské úmluvě, kterou ratifikovala Československá republika dne 3.10.1958 a Česká republika jako nástupnický stát je členem od 30.9.1993.
K Úmluvě přistupují stále další státy, v roce 2015 např. Palestina, Comoros nebo Andorra, nyní je jich 156 z celého světa. Vykonatelnost rozhodčích nálezů ve většině civilizovaného světa je proto další velkou výhodou rozhodčího řízení oproti klasickému řízení soudnímu. Více informací viz www.newyorkconvention.org.

30. 12. 2015
Discount of EUR 1.000 on .EU disputes

Also in 2016 there will be a discount on ADR fees of EUR 1.000 applicable per each filed complaint irrespective of the number of domain names in disputed and the type of panel requested. The discount is applicable to all complaints submitted and paid until 31/12/2016 at the latest. Please be aware that the Czech Arbitration Court may decide any time to stop this special promotion. You will find more information at www.eu.adr.eu

21. 12. 2015
Úřední hodiny podatelny RS 23.12. a 31.12. 2015

Dne 23.12.2015 bude podatelna Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR otevřena pouze do 13h (tedy 9:00 - 13:00), dne 31.12. 2015 bude činnost podatelny omezena pouze na příjem nových podání.

18. 11. 2015
Prohlášení k mediálním útokům na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, 18.11.2015

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který je institucí zřízenou na základě zákona, důrazně odmítá mediální útoky zpochybňující jeho odborné kompetence, nezávislost a integritu. Je logické, že jedné ze stran sporu se rozhodnutí soudu nemusí líbit. Obviňování bez předložení jasných a relevantních důkazů je však postupem, který sám o sobě porušuje zákon. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR z principu nekomentuje jednotlivé případy a rozhodnutí.

6. 11. 2015
Reakce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR k údajnému porušení nestrannosti

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (dále jen RS) se po důkladném zvážení všech okolností rozhodl zveřejnit a odůvodnit postup RS, kdy jako vedlejší účastník na straně žalovaného vstupuje do řízení o zrušení rozhodčích nálezů. Zveřejnění těchto důvodů je vynuceno především článkem Arbitr se chce stát účastníkem ve sporu mezi Beranem a Světlíkem o miliardy za Vítkovice zveřejněným dne 16. října 2015 na webu novinky.cz.

Plný text reakce naleznete zde.
File to download

18. 9. 2015
Novelizace Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Od 1. října 2015 bude platit Dodatek č. 1 k Řádu RS. Nově bude například možné vést řízení automaticky i ve slovenštině (tj. bez písemného ujednání stran o jazyce řízení). Dodatek č. 1 naleznete po rozkliknutí sekce Novinky v příloze této zprávy.
File to download

27. 8. 2015
Nová sekce „Výběr z rozhodnutí“

V levém menu najdete novou položku „Výběr z rozhodnutí“, do které budeme na měsíční bázi přidávat zajímavá rozhodnutí Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Jelikož je rozhodčí řízení ze zákona neveřejné a rozhodčí soud je vázán povinností mlčenlivosti, rozhodnutí jsou anonymizována. Na začátku dokumentu najdete pro lepší orientaci a zařazení klíčová slova a dotčená ustanovení. Následuje Právní věta, která shrnuje právní posouzení případu.

17. 8. 2015
Pracovní snídaně na Rozhodčím soudu

Rozhodčí soud podporuje odbornou diskuzi o rozhodčím řízení, proto opakovaně pořádá pracovní snídaně v příjemném prostředí knihovny Rozhodčího soudu, na které zve zástupce zejména z řad advokátů. Cílem je přiblížit praxi rozhodčího řízení, zodpovědět otázky a možné nejasnosti a podpořit i méně známé formy rozhodčího řízení, například podle pravidel UNCITRAL, nebo přiblížit problematiku doménových sporů.

28. 7. 2015
Nová Pravidla UDRP

Od 31. 7.2015 budou platit nová pravidla pro doménové spory o generické domény .com, .org, .biz, .net, .pro a mnoho dalších (úplný seznam je zde).

Novelizují se jak Pravidla UDRP vydávaná celosvětovým správcem internetu ICANN, tak Doplňková pravidla Rozhodčího soudu.

1. 3. 2015
Nový Řád pro spory o doménová jména .CZ

Od 1.3.2015 platí nový Řád pro řešení sporů o domény .cz. Řízení podle tohoto Řádu již není rozhodčím řízením ve smyslu zákona o rozhodčím řízení (tj. 216/1994 Sb.), ale rozhodováním expertů na problematiku doménových sporů se zkušenostmi s evropskými a světovými doménovými spory. V řízení je možné nárokovat pouze zrušení domény nebo její převod, nikoliv další nároky, typicky náklady řízení nebo náhradu škody . Úprava se tak více přiblížila řízením v UDRP a ADR.EU.

1. 10. 2014
Příjem žádostí nových uchazečů pozastaven

Od 1.10.2014 je dle rozhodnutí předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pozastaven příjem žádostí uchazečů o zápis na seznam rozhodců.

28. 3. 2014
Aktuální informace k doménám .CZ

Nejvyšší soud České republiky rozsudkem sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 rozhodl, že není možné uzavření rozhodčí smlouvy podáním žaloby k Rozhodčímu soudu na základě veřejné rozhodčí nabídky obsažené v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz, vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., a neztotožnil se tak se závěry Vrchního soudu v Praze vyjádřenými v rozsudku 3 Cmo 367/2010. ..(Pdf příloha s celým textem ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).

File to download

1. 1. 2014
Temporary discount on ADR fees

As of 1.1.2014 there will be a temporary discount on ADR fees of EUR 1000 per filing an ADR complaint. The discount will be granted per each filed complaint irrespective of the number of domain names in dispute and the type of panel requested (for example the fee for disputing one domain name before the single-member panel will be EUR 300 instead of EUR 1 300, the fee for disputing six domain names before the three-member panel will be EUR 3 000 EUR instead of EUR 4 000 etc.). The discount is applicable to all complaints submitted until 31 December 2014. However, Czech Arbitration Court at its sole discretion may decide at any time to stop this special promotion. Please see the complete schedule of fees here

28. 6. 2012
Temporary discount on fees for .eu disputes

Since 1 July 2012 we provide a temporary discount of 700 for filing a .eu complaint. Please find more information in the annex.
(You will find a PDF file for download upon clicking on the News link).
File to download

22. 6. 2012
Nový řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Od 1.7.2012 začne platit nový řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR reflektující nejen změny vyvolané novelou zákona 216/1994 Sb.. Nové znění řádu můžete stahovat z níže uvedeného odkazu.
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
File to download

25. 2. 2012
Pozastaven příjem žádostí

Dnešním dnem je až do odvolání pozastaven příjem žádostí o zapsání na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

4. 8. 2011
Veřejná rozhodčí nabídka potvrzena Vrchním soudem

Vrchní soud v Praze ve svém nedávném rozsudku zkoumal uzavření rozhodčí smlouvy v případě, že se tak stalo podáním žaloby k Rozhodčímu soudu na základě veřejné rozhodčí nabídky obsažené v čl. 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně „cz“, vydaných sdružením CZ.NIC. Konstatoval, že k uzavření rozhodčí smlouvy v daném případě platně došlo (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 3Cmo 367/2010-101).
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
File to download

22. 4. 2011
Nepřehlédněte - nový sazebník od 1.5.2011

Od 1.5.2011 bude pro vnitrostátní spory rozhodované před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR platit nový sazebník
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
File to download

1. 2. 2011
Pilotní projekt Úřední desky

Nově je v prostorách Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR umístěna Úřední deska, na které budou uveřejňována oznámení o nemožnosti doručení RN.

1. 1. 2011
Řešení úhradových sporů ve zdravotnictví

V současné chvíli finišují poslední přípravné práce předcházející spuštění pilotního projektu řešení úhradových sporů ve zdravotnictví za pomoci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Více informací bude následovat.

25. 8. 2009
Rozhodčí soud v rámci zdravotního pojištění

Nový rozhodčí soud umožní pacientům domoci se svých práv v rámci zdravotního pojištění
File to download

25. 8. 2009
CAC Pilot on electronic UDRP service approved by ICANN

ICANN schválil elektronické řešení sporů podle Pravidel UDRP, prováděné Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR
File to download

25. 8. 2009
Konzultační centrum Rozhodčího soudu zprovozněno

Bylo zprovozněno konzultační centrum Rozhodčího soudu (http://kc.soud.cz/index.php/cz/o_konzultacnim_centru), které je jedním z komunikačních nástrojů v rámci projektu „Vzdělávání rozhodců a ostatních osob dotčených rozhodčím řízením“