Download

Rules of Arbitration Court and Principles governing the costs of arbitral proceedings

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Dodatek_c.2_k_Radu_RS_-_web_.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Novela_Radu_-_Dodatek_c.3_.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Zvlastni_dodatek_Radu_-_distancni_UJ.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
The Rules of the Arbitration Court governing Domestic Disputes (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (84 kB)
The Rules of the Arbitration Court (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (85 kB)
Principles Governing the Costs of Arbitral Proceedings in Domestic Disputes (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (22 kB)
Principles Governing the Costs of Arbitral Proceedings (valid since 1st May 2002, consolidated text as of 1st February 2007) pdf (43 kB)
Rules of the Arbitration Court (in effect since 1 July 2012) (in Czech only) pdf (291 kB)
Dodatek č. 2 Řádu RS (účinný od 1.7.2018) pdf
Dodatek č. 3 Řádu Rozhodčího soudu (účinný od 1.12.2020) pdf
Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání (účinný od 1.12.2020) pdf

Statistics

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/2022_Dispute_statistics.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Disputes statistics 2000 - 2020 pdf

Examples of contracts

Description of document Link to file
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Others

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Sudiste_Brno_planek_20200225.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Sdeleni_predsedy_k_provozu_RS.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Cooperation agreement between the Arbitration Court and the Austrian Chamber of Commerce (in Czech only) pdf (122 kB)
Statute of the Arbitration Court (in Czech only) doc (52 kB)
Questionnaire doc (89 kB)
Statement of Claim Cover Sheet doc (42 kB)
Directive of the Secretary governing the criteria for applying as arbitrator pdf (245 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (304 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf (341 kB)
Informace diskusní klub LN pdf (321 kB)
Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018 pdf (390 kB)
23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS pdf (533 kB)
Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018 pdf (375 kB)
Informace o Kolegiu rozhodců pdf (459 kB)
Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha pdf (365 kB)
Seminář Ústavu práva módního průmyslu pdf (577 kB)
Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018 pdf (781 kB)
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration pdf (145 kB)
Setkání rozhodců 2018 pdf (562 kB)
Zahraniční spolupráce RS - HKIAC, CIETAC a VIAC pdf (387 kB)
Křest knihy o rozhodčím řízení pdf (391 kB)
Arbitration Court celebrates 70 years (Czech) pdf (1043 kB)
Sudiste RS v Brne pdf
Sdělení předsedy RS pdf
OPATŘENÍ v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 pdf (173 kB)
Sdělení předsedy RS - 14.9.2020 pdf (170 kB)
Bezpečnostní opatření COVID 19 pdf (379 kB)
TrueConf manuál pro distanční ústní jednání pdf (777 kB)
Memorandum Arbitration Court 2021 pdf (153 kB)

Etický kodex

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Eticky_kodex_Rozhodciho_soudu.pdf

Filename: en/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Etický kodex Rozhodčího soudu pdf